Nikon D3 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D3

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
81
人像(色彩深度) [?]
23.5 位
风景(动态范围) [?]
12.2 Ev
运动(低光ISO) [?]
2290 ISO

Nikon D3 对比

Nikon D3 与相近得分的竞品对比

Nikon D3
Nikon Z7II
81
100

Nikon D3 对比 Canon 型号

Nikon D3
Canon EOS R5
81
93

Nikon D3 对比 Sony 型号

Nikon D3
Sony A7R III
81
100

Nikon D3 对比 Panasonic 型号

Nikon D3
Panasonic Lumix DC-S1R
81
100

Nikon D3 对比 Sony 型号

Nikon D3
Sony Alpha 900
81
79