Nikon D3s : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D3s

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
82
人像(色彩深度) [?]
23.5 位
风景(动态范围) [?]
12 Ev
运动(低光ISO) [?]
3253 ISO

Nikon D3s 对比

Nikon D3s 与相近得分的竞品对比

Nikon D3s
Nikon D4
82
89

Nikon D3s 对比 Canon 型号

Nikon D3s
Canon EOS R5
82
95

Nikon D3s 对比 Sony 型号

Nikon D3s
Sony A1
82
98

Nikon D3s 对比 Panasonic 型号

Nikon D3s
Panasonic Lumix DC-S1H
82
0

Nikon D3s 与相近得分的竞品对比

Nikon D3s
Nikon D3
82
81