Nikon D4 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D4

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
89
人像(色彩深度) [?]
24.7 位
风景(动态范围) [?]
13.1 Ev
运动(低光ISO) [?]
2965 ISO

Nikon D4 对比

Nikon D4 与相近得分的竞品对比

Nikon D4
Nikon D4s
89
89

Nikon D4 对比 Canon 型号

Nikon D4
Canon EOS-1D X Mark III
89
91

Nikon D4 对比 Sony 型号

Nikon D4
Sony a9 II
89
93

Nikon D4 与相近得分的竞品对比

Nikon D4
Nikon D3X
89
88