Nikon D4 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D4

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
89
人像(色彩深度) [?]
24.7 位
风景(动态范围) [?]
13.1 Ev
运动(低光ISO) [?]
2965 ISO

Nikon D4 对比

Nikon D4 与相近得分的竞品对比

Nikon D4
Nikon D4s
89
89

Nikon D4 对比 Canon 型号

Nikon D4
Canon EOS R5
89
93

Nikon D4 对比 Sony 型号

Nikon D4
Sony A1
89
98

Nikon D4 与相近得分的竞品对比

Nikon D4
Nikon D3X
89
88