Nikon D40 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D40

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
56
人像(色彩深度) [?]
21 位
风景(动态范围) [?]
11 Ev
运动(低光ISO) [?]
561 ISO

Nikon D40 对比

Nikon D40 与相近得分的竞品对比

Nikon D40
Nikon D60
56
65

Nikon D40 对比 Canon 型号

Nikon D40
Canon EOS 1200D
56
63

Nikon D40 对比 Sony 型号

Nikon D40
Sony A5000
56
79

Nikon D40 对比 Olympus 型号

Nikon D40
Olympus E420
56
56

Nikon D40 对比 Canon 型号

Nikon D40
Canon EOS 300D
56
55