Nikon D5 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D5

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
88
人像(色彩深度) [?]
25.1 位
风景(动态范围) [?]
12.3 Ev
运动(低光ISO) [?]
2434 ISO

Nikon D5 对比

Nikon D5 与相近得分的竞品对比

Nikon D5
Nikon D4
88
89

Nikon D5 对比 Canon 型号

Nikon D5
Canon EOS-1D X Mark III
88
91

Nikon D5 对比 Sony 型号

Nikon D5
Sony A1
88
98

Nikon D5 与相近得分的竞品对比

Nikon D5
Nikon D3X
88
88