Nikon D60 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D60

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
65
人像(色彩深度) [?]
22.5 位
风景(动态范围) [?]
11.4 Ev
运动(低光ISO) [?]
562 ISO

Nikon D60 对比

Nikon D60 与相近得分的竞品对比

Nikon D60
Nikon D40
65
56

Nikon D60 对比 Canon 型号

Nikon D60
Canon EOS 200D
65
79

Nikon D60 对比 Sony 型号

Nikon D60
Sony A5100
65
80

Nikon D60 对比 Olympus 型号

Nikon D60
Olympus PEN E-PM2
65
72

Nikon D60 对比 Panasonic 型号

Nikon D60
Panasonic Lumix DC-GX800
65
73

Nikon D60 对比 Canon 型号

Nikon D60
Canon EOS 40D
65
64