Nikon D610 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D610

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
94
人像(色彩深度) [?]
25.1 位
风景(动态范围) [?]
14.4 Ev
运动(低光ISO) [?]
2925 ISO

Nikon D610 对比

Nikon D610 与相近得分的竞品对比

Nikon D610
Nikon Z6
94
95

Nikon D610 对比 Canon 型号

Nikon D610
Canon EOS R6
94
90

Nikon D610 对比 Sony 型号

Nikon D610
Sony A7 III
94
96

Nikon D610 对比 Panasonic 型号

Nikon D610
Panasonic Lumix DC-S1
94
95

Nikon D610 与相近得分的竞品对比

Nikon D610
Nikon D800
94
95