Nikon D70 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D70

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
50
人像(色彩深度) [?]
20.4 位
风景(动态范围) [?]
10.3 Ev
运动(低光ISO) [?]
529 ISO

Nikon D70 对比

Nikon D70 与相近得分的竞品对比

Nikon D70
Nikon D60
50
65

Nikon D70 对比 Canon 型号

Nikon D70
Canon EOS 1200D
50
63

Nikon D70 对比 Sony 型号

Nikon D70
Sony A5000
50
79

Nikon D70 对比 Olympus 型号

Nikon D70
Olympus E420
50
56

Nikon D70 与相近得分的竞品对比

Nikon D70
Nikon D70s
50
50