Nikon D700 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D700

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
80
人像(色彩深度) [?]
23.5 位
风景(动态范围) [?]
12.2 Ev
运动(低光ISO) [?]
2303 ISO

Nikon D700 对比

Nikon D700 与相近得分的竞品对比

Nikon D700
Nikon D850
80
100

Nikon D700 对比 Canon 型号

Nikon D700
Canon EOS 6D Mark II
80
85

Nikon D700 对比 Sony 型号

Nikon D700
Sony A7R III
80
100

Nikon D700 对比 Canon 型号

Nikon D700
Canon EOS 1Ds Mark III
80
80