Nikon D750 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D750

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
93
人像(色彩深度) [?]
24.8 位
风景(动态范围) [?]
14.5 Ev
运动(低光ISO) [?]
2956 ISO

Nikon D750 对比

Nikon D750 与相近得分的竞品对比

Nikon D750
Nikon Z6
93
95

Nikon D750 对比 Canon 型号

Nikon D750
Canon EOS R6
93
90

Nikon D750 对比 Sony 型号

Nikon D750
Sony A7 III
93
96

Nikon D750 对比 Panasonic 型号

Nikon D750
Panasonic Lumix DC-S1
93
95

Nikon D750 对比 Phase One 型号

Nikon D750
Phase One IQ180 Digital Back
93
91