Nikon D800 : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D800

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
95
人像(色彩深度) [?]
25.3 位
风景(动态范围) [?]
14.4 Ev
运动(低光ISO) [?]
2853 ISO

Nikon D800 对比

Nikon D800 与相近得分的竞品对比

Nikon D800
Nikon D850
95
100

Nikon D800 对比 Canon 型号

Nikon D800
Canon EOS R6
95
90

Nikon D800 对比 Sony 型号

Nikon D800
Sony A7R III
95
100

Nikon D800 对比 Panasonic 型号

Nikon D800
Panasonic Lumix DC-S1R
95
100

Nikon D800 与相近得分的竞品对比

Nikon D800
Nikon D800E
95
96