Nikon D800E : 测试与评论

选择对比(最多3项)
Nikon D800E

添加到对比中

DxOMark Sensor 分数

总分 [?]
96
人像(色彩深度) [?]
25.6 位
风景(动态范围) [?]
14.3 Ev
运动(低光ISO) [?]
2979 ISO

Nikon D800E 对比

Nikon D800E 与相近得分的竞品对比

Nikon D800E
Nikon D850
96
100

Nikon D800E 对比 Canon 型号

Nikon D800E
Canon EOS R6
96
90

Nikon D800E 对比 Sony 型号

Nikon D800E
Sony A7R III
96
100

Nikon D800E 对比 Panasonic 型号

Nikon D800E
Panasonic Lumix DC-S1R
96
100

Nikon D800E 与相近得分的竞品对比

Nikon D800E
Nikon D800
96
95