Nikon AF DC-Nikkor 105mm f/2D

Nikon AF DC-Nikkor 105mm f/2D

发布时间 January 1993

Nikon AF DC-Nikkor 105mm f/2D
Nikon AF DC-Nikkor 105mm f/2D
选择对比(最多3项)
发布日期01/01/1993 
参考价格(美元) 1099  
光圈f/ 2  
对焦范围(毫米) 105  
滤镜直径(毫米) 72 
最大直径(毫米) 79 
镜头卡扣类型Nikon F FX  
镜头防抖No  
自动对焦马达No  
变焦类型/  
前置旋转装置No  
三脚架卡扣No  
颜色Black  
全手动对焦No  
镜片数量6  
镜片组数量6  
光栅类型9  
圆形光圈Yes  
长度(毫米)111  
重量(克)640  

部分项目可能缺省,我们会尽快更新