Nikon AF Nikkor 28mm f/2.8D

选择对比(最多3项)
Nikon AF Nikkor 28mm f/2.8D

添加到对比中

发布日期01/10/1994 
参考价格(美元) 280  
光圈f/ 2.8  
对焦范围(毫米) 28  
滤镜直径(毫米) 72 
最大直径(毫米) 65 
镜头卡扣类型Nikon F FX  
镜头防抖No  
自动对焦马达No  
变焦类型  
前置旋转装置No  
三脚架卡扣No  
颜色Black  
全手动对焦No  
镜片数量6  
镜片组数量6  
光栅类型7  
圆形光圈No  
长度(毫米)44.5  
重量(克)205  

部分项目可能缺省,我们会尽快更新