Olympus 15mm 1:8.0 Body Cap

Olympus 15mm 1:8.0 Body Cap

发布时间 September 2012

Olympus 15mm 1:8.0 Body Cap
Olympus 15mm 1:8.0 Body Cap
选择对比(最多3项)
发布日期17/09/2012 
参考价格(美元) 79  
光圈f/ 8  
对焦范围(毫米) 15  
滤镜直径(毫米)  
最大直径(毫米) 56 
镜头卡扣类型Micro 4/3  
镜头防抖No  
自动对焦马达  
变焦类型/  
前置旋转装置  
三脚架卡扣No  
颜色Black  
全手动对焦  
镜片数量3  
镜片组数量3  
光栅类型  
圆形光圈  
长度(毫米)9  
重量(克)22  

部分项目可能缺省,我们会尽快更新