Samsung Galaxy Z Flip3 5G

发布时间 August 2021

超高端型 (>$800)

各项分数


111
camera
摄像头总体分数 i
111
45
Xiaomi Redmi 12C
最高分 156
最高分
Huawei P60 Pro

子分数

照片 i
118
50
Xiaomi Redmi 12C
最高分 159
最高分
Huawei P60 Pro
散景 i
55
20
Xiaomi Redmi 12C
最高分 80
最高分
Huawei P60 Pro
预览 i
69
34
Fairphone 4
最高分 91
最高分
Apple iPhone 14 Pro Max
变焦 i
72
15
Oppo A77 5G
最高分 158
最高分
Huawei P60 Pro
视频 i
110
31
Samsung Galaxy A22 5G
最高分 158
最高分
Apple iPhone 15 Pro Max

用例

最高分 148

人像

群体人像照片和视频的成像质量

最高分 132

低光表现

低光条件下,照片和视频的成像质量

128
display
屏幕总体分数 i
128
52
Realme C21
最高分 152
最高分
Samsung Galaxy Z Fold5

子分数

易读性 i
150
40
Realme C21
最高分 160
最高分
Samsung Galaxy Z Flip5
色彩 i
126
49
Xiaomi Black Shark 3 Pro
最高分 164
最高分
Vivo X90 Pro+
视频 i
157
40
Realme C21
最高分 162
运动 i
152
54
Realme C21
最高分 155
最高分
Huawei P40 Pro
触控 i
108
40
Realme C21
最高分 168
最高分
Samsung Galaxy Z Fold5
伪像 i
55
40
Crosscall Action-X5
最高分 161
最高分
Xiaomi Mix Fold 2

主要规格


86.4 x 72.2 x 17.1mm

尺寸

5G
双卡

网络

抗水
IPX8

防护

无线

充电

128/256 GB

存储

广角, 超广角

摄像头
更多规格